Wat is core-energetica?
Core-energetica is een vorm van psychotherapie en is geschikt voor iedereen die persoonlijke groei belangrijk vind. De core-energetica is ontstaan uit het Reichiaans lichaamswerk en de bio-energetica. Wilhelm Reich (1897-1957) ontwikkelde een therapie die was gebaseerd op het laten stromen van levensenergie (orgone). Net als Freud, wilde hij de mens als seksueel wezen beter begrijpen en probeerde psychische klachten te relateren aan de ego-ontwikkeling van het kind.

Hieruit is de karakteranalyse ontstaan, deze deelt de mens onder in 5 hoofdgroepen, karakterstructuren. Hoewel ieder mens van elke groep wel trekjes heeft, is er vaak één dominant aanwezig. Deze karakterstructuur is in het lichaam zichtbaar. De spierspanningen en blokkades die deze structuur in stand houden probeert hij op te heffen door het ontwikkelen van oefeningen.

Alexander Lowen (1910-2008), een leerling van Reich, ontwikkelt samen met John Pierrakos (1921-2001) de bio-energetica. Door zijn interesse in de verbinding tussen de geest en het lichaam ging Lowen een cursus volgen over de karakterstructuren bij Reich en volgde een training om zelf therapeut te worden. De bio-energetica gaat uit van de eenheid van lichaam en geest. Negatieve levenservaringen worden opgeslagen in de vorm van spierspanningen (blokkades). Het lichaam is onderverdeeld in 7 segmenten, bekken, buik, diafragma, borst, nek, mond en ogen. In elk van deze segmenten kunnen blokkades ontstaan en door oefeningen bewust gemaakt en uit eindelijk ook verminderd/opgeheven worden. Doel is de verstoorde (levens-)energiestroom te herstellen.
John Pierrakos was getrouwd met Eva Pierrakos, zij was een medium en heeft 252 padwerk lezingen gegeven. Uit de concepten van padwerk en bio-energetica ontwikkelde John Pierrakos de Energetica van de Ziel (core-energetica). Hij leert de therapeut de essentie van zichzelf en de ander te erkennen en ermee te werken (werken vanuit je hogere, ware zelf). Deze vorm van psychotherapie is in Nederland vrij onbekend.
Voor meer informatie: bezoek de website van mijn opleidingsinstituut www.coreenergetica.nl
website: arine.nl